Μπορεί ο θεραπευτής να με επισκεφθεί σε κάποιο ξενοδοχείο της επιλογής μου;

Οι θεραπευτές μας εξυπηρετούν και χώρους ξενοδοχείων επιλεκτικά.